Southern Region Club of the Finnish Great Dane Organisation

Finnish Great Dane Club was founded in 1972 and is nowadays the official breed organisation for Great Danes in Finland. There are several regional clubs working with and under the guidance of this main organisation. The common goal for the regional clubs is to activate and bring together the Great Dane owners in the region as well as sharing information on the breed, arranging several forms of activities including dog trainings, match shows, get together meetings, etc.


You are warmly welcome to meet the Southern Region club founded in 1994. We are an active regional club with over hundred members spread all over the Southern Finland (ca. 130 members in year 2009). In addition to the regular annual meeting (in February / March) in which the board of the regional club is selected, we arrange several events for our members through out the year. In winter the dog trainings are usually on hold, however the members are offered specialist lectures on various subjects e.g. the theory of different dog trainings, behaviour and first aid to our furry friends. The beautiful winter days offer though a wonderful settings for walks in the cities, parks, forrests and e.g. on sea ice.

 

They are often arranged ad hoc and places and times are agreed in a Great Dane discussion forum.

In spring the get together walks continue and the already traditional “Kaivarin kävely” in Kaivopuisto Park in Helsinki takes place sometime in June or July each year.

 

Also other activities start in the spring and various dog trainings are arranged then and continue after a summer break in autumn. The trainings have so far contained various levels of obedience training from puppy cources to Great Danes ready to compete in obedience tests, flyball courses, rescue dog trainings (debris search, tracking and open air search) and also a water rescue course in planned to be held in the near future. Match shows and show handling trainings are a part of our activities throughout the year. Every idea of a new form of having fun with our beloved Great Danes is always welcomed!

 

We publish an own little magazine twice a year available to the regional club’s members. In addition, a news letter is sent to our members a few times a year and to each member willing to have email notifications, also announcements of the actual events are sent. All the information can also be found here in our homepages.

Finska Grand Danois Klubbens Södra Avdelning

Finska Grand Danois Klubben grundades 1972 och är idag den officiella moderklubben för rasen i Finland. Flera regionala avdelningar arbetar i samarbete med och under inflytande av centralorganisationen. Det gemensamma målet för de regionala avdelningarna är att aktivera och föra samman GD-ägare i regionen. Man utbyter information om rasen, arrangerar olika former av aktiviteter, bl.a. hundskolning, utställningar, gemensamma träffar.


Du är varmt välkommen att bekanta Dig med FGDK Södra Avdelning, grundad 1994. Vi är en aktiv regional avdelning med över 100 medlemmar (ca. 130 medlemmar 2009). Utöver årsmötet ( i februari/mars) där styrelsen för avdelningen väljs, arrangerar vi flera olika tillställningar för våra medlemmar under hela året. På vintern är det oftast paus i hundträningarna, dock erbjuds medlemmarna föreläsningar i varierande ämnen, t.ex. olika teorier om hundskolning, hundars beteenden och första hjälpen till våra fyrfota vänner. Vackra vinterdagar erbjuder tillfälle för gemensamma promenader i städer ,parker, skogar, och t.ex. på frusna havsisar.

 

De arrangeras oftast spontant och plats och tid bestäms på GD diskussionsforum.

På våren fortsätter vi med gemensamma promenader och den redan traditionella promenaden i Brunnsparken i Helsingfors ( Kaivarin kävely), hålls i juni eller juli varje år.

 

Också flera andra aktiviteter börjar på våren. Olika hundskolningar arrangeras då , som ofta fortsätter efter ett sommaruppehåll på hösten . Träningarna har tillsvidare bestått av lydnadsträning ( allt från valpkurser tii GD redo att tävla i lydnad), flyball-kurser, räddningsträning( sökträning, spårning på olika underlag och olika miljöer). En vattenräddningskurs planerar vi att hålla inom den närmaste framtiden. Utställningar och utställningsträningar är exempel aktiviteter som pågår hela året. Alla nya ideer om olika former att ha trevligt med våra älskade GD är välkomna!

 

 Vi utger en egen liten medlemstidning två gånger om året. Ytterligare skickas några gånger om året nyhetsbrev till medlemmar som lämnat sin e-postadress. Också information om aktuella händelser meddelas kontinuerligt. All information finns också tillgänglig här på våra hemsidor.