Rotumääritelmän löydät kennelliiton sivuilta alla olevasta linkistä.

Rotumääritelmä kennelliiton sivuilla

 

 

TANSKANDOGGI

KÄYTTÖTARKOITUS: Seura-, vahti- ja vartiokoira.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat,  alaryhmä 2.1 molossi- ja mastiffityyppiset.  Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Nykyisen tanskandoggin esi-isinä pidetään vanhoja ”Bullenbeissereita” sekä villisikakoiria, jotka olivat englantilaistyyppisen vahvan mastiffin ja nopean, ketterän vinttikoiran välimuotoja. Ensisijaisesti doggi- nimitystä käytettiin suuresta ja voimakkaasta koirasta, jonka ei tarvinnut olla mi- tään tiettyä rotua. Myöhemmin näiden koirien eri väri- ja kokomuunnoksia kutsut- tiin monilla eri nimillä: ulmindoggi, englannindoggi, tanskandoggi, ”Hatzrüde”, villisikakoira (Saupacker) ja suurdoggi.  Vuonna 1878 seitsemän aktiivista kasvattajaa ja ulkomuototuomaria kokoontui yhteen Berliinissä tohtori Bodinusin johdolla, ja tämä ryhmä päätti ryhtyä kutsu- maan kaikkia edellä mainittuja muunnoksia nimellä ”Deutsche Dogge”. Näin luo- tiin perusta itsenäisen saksalaisen koirarodun kasvatukselle.  Vuoden 1880 Berliinin näyttelyn seurauksena näille doggeille vahvistettiin ensim- mäinen rotumääritelmä. Vuodesta 1888 rotumääritelmästä on ollut vastuussa sa- mana vuonna perustettu yhdistys ”Deutsche Doggen-Club 1888 e.V.”, ja sitä on vuosien varrella muutettu useaan otteeseen. Nykyinen rotumääritelmä on laadittu FCI:n mallin mukaiseksi.

YLEISVAIKUTELMA: Tanskandoggin jalossa ulkomuodossa suureen kokoon sekä voimakkaaseen ja tasapainoiseen rakenteeseen yhdistyvät ylväys, voima ja tyylikkyys. Voimakkaassa olemuksessa yhdistyvät jalous, tasapainoisuus, sopusuh- taiset linjat ja erityisen ilmeikäs pää, ja se antaa veistoksellisen vaikutelman. Se ei koskaan ole karkeatekoinen tai hento. Tanskandoggi on koiramaailman Apollo, aina täydellisen tasapainoinen ja sukupuolileimaltaan selvä.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Lähes neliömäinen, erityisesti urokset; nartut voivat olla rungoltaan hieman pitempiä.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen, lempeä ja omistajiinsa kiinty- nyt. Voi olla pidättyväinen vieraita kohtaan. Aina itsevarma, peloton, helposti käsiteltävä ja rauhallinen seura- ja perhekoira, jolla on korkea ärsytyskynnys; ei käytökseltään hyökkäävä.